FAQ

המעבר שלי ממש עוד רגע, האם המדריך יתרום לי במשהו?

יש לי כל כך הרבה שטויות בבית ואני כל כך לא אוהבת למיין, מה עושים?

דוגמא

יש לי כל כך הרבה דברים בראש, איך אצליח לזכור הכל?

מה בדיוק המדריך הזה כולל? מה לא?!